به منظور کاهش حوادث گاز و شناخت بیشتر در خصوص مصرف بهینه آن و ایجاد فرهنگسازی در بین شهروندان علی الخصوص دانش آموزان، کارشناسان شركت گاز استان زنجان نسبت به انجام یک دوره آموزش نکات ایمنی در سطح مدارس ابتدایی اقدام نمودند...

منبع : اطلاع رسانی روابط عمومی |اجرای طرح همیار گاز براي 12 هزار دانش آموز در مدارس استان زنجان
برچسب ها : استان زنجان