بر اساس دستورالعمل نظام جامع برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز شرکت ملی گاز، ستاد شورای اقامه گاز زنجان با انجام فعالیت های گسترده فرهنگی , موفق به دریافت رتبه برتر در بین شرکت های گاز استانی شد. ..

 

منبع : اطلاع رسانی روابط عمومی |کسب رتبه برترشورای اقامه نماز شرکت گاز استان زنجان در بین شرکت های گاز استانی
برچسب ها : شرکت ,اقامه ,نماز شرکت ,اقامه نماز